Maxcon

Sprinkler i Stockholms äldsta kvarter

Maxcon är med i ombyggnationen av kv. Överkikaren som är ett av Stockholms äldsta kvarter, dokumenterat redan år 1648.

Under 1980-talet förnyades kvarteret med  ett mycket omtalat och påkostat byggprojekt med bland annat Hilton, Söderledstunneln och byggnaden för sveriges kommuner och landsting. 

Nu, 40 år och en kulturmiljöanalys senare, sker en ombyggnation av kvarteret. Maxcon är delaktiga i projektet och installerar sprinklersystemet.

Vi tackar MVB för förtroendet!