Winproj

Plastfabriken i Motala

Winproj sprinklerprojekterar Svensk Plaståtervinnings sorteringsanläggning. Den nya anläggningen har kapacitet för att sortera 120 000 ton plast per år och består av både lager- och produktionsytor, fördelat på 14 000 kvm.

Jesper Ekeroth som var ansvarig för sprinklerprojekteringen berättar att byggnaden hade ett befintligt sprinklersystem sedan tidigare, vilket beställaren ville utnyttja i största möjliga mån. Det befintliga systemet var endast dimensionerat för lager och innebar att vi fick vi ta fram särskilda avsteg, tillsammans med brandkonsulten, för att systemet skulle möta kraven för den nya produktionsanläggningen. Detta resulterade i att systemet delades upp i två nivåer och dimensionerades utefter två olika regelverk, NFPA13 och SBF 120:8.

En ytterligare utmaning i projekteringen var de stora maskinerna och bandgångarna. För att sprinklersystemet inte skulle påverka driften av dessa anpassades projekteringen i samråd med maskinleverantören.

Projekt: Plastfabriken i Motala
Typ: Produktionshall och lager
Uppdrag: Sprinklerprojektering
Yta: 14 000 kvm
Uppdragsgivare: Maxcon
Ort: Motala
Status: Klar 2019
Regelverk: SBF / NFPA
System: Vattensprinkler
Vattenkälla: Sprinklervattentank (med dubbla dieseldrivna tryckstegringspumpar)
Antal sprinkler: 2 000