Winproj

DHL utökar sin lagerkapacitet

DHL bygger ut sitt lager i Rosersberg. Byggnadens nya storlek medför krav på sprinklerskydd.

Winproj har stor erfarenhet av projektering för lager och logistikcenter. Catarina Svedberg, projektör på Winproj berättar att det ofta används prefabricerade rör vid sprinklerinstallation i lagerhallar och så även på DHL:s nya lager i Rosersberg. I projekteringsstadiet innebär det att man exempelvis måste ta hänsyn till specifika rördimensioner.

Prefabricerade rör har dock störst påverkan vid själva installationen av sprinklersystemet, då rören är förberedda på ett sätt så de är lättare att montera, nästan som en färdig byggsats.

Ytterligare en faktor att ta i beaktning är att lagret i Rosersberg har både uppvärmda och ouppvärmda ytor som ska sprinklerskyddas, vilket innebär att vi måste projektera för både torrörsystem och våtrörsystem.

Projekt: DHL logistikcenter
Typ: Logistikcenter
Uppdrag: Sprinklerprojektering
Uppdragsgivare: Kilenkrysset
Byggherre: DHL
Ort: Solna
Regelverk: SPF 120:8
System: Vattensprinkler
Vattenkälla: Kommunal vattenledning