A-Sprinkler

Arninge station i Täby

Arninge station är en ny handelsplats och station i Täby, norr om Stockholm. A-Sprinkler är kontrakterade för installation av sprinklersystemet på både handelsplatsen och resecentrumet, vilket avser en yta på 21 000 kvm.

En handelsplats innebär att vi måste sprinklerskydda i många olika nivåer, något som kräver extra kreativitet vid projekteringen av sprinklersystemet. För att säkerställa att anläggningen får tillräckligt med flöde har vi även installerat en vattentank på 850 kubikmeter och två stora dieselpumpar, då detta inte kunde erhållas från det kommunala systemet.

Den första etappen av anläggningen stod klart sommaren 2020 och hela projektet ska vara klart i början av 2021.

Projekt: Arninge station
Typ: Tunnelbanestation och handelsplats
Uppdrag: Totalentreprenad
Yta: 21 000 kvm
Uppdragsgivare: Fastec Norra Stockholm Bygg
Byggherre: Trophi Arninge AB.
Ort: Täby
Status: klart 2021
Regelverk: SBF120:8
System: Vattensprinkler
Vattenkälla: Kommunal vattenledning
Antal sprinkler: Ca 3 000