Finansiell information


Finansiella rapporter

Har du frågor kring vår finansiella utveckling eller vår verksamhet, kontakta gärna vår CFO.

Per-Erik Jantzén, 073-050 53 05
per-erik.jantzen@inprocon.se