Finansiell information

Här hittar du våra företags senaste årsredovisningar. Har du frågor kring vår finansiella utveckling eller vår verksamhet, kontakta gärna vår CFO.

Per-Erik Jantzén, 073-050 53 05
per-erik.jantzen@inprocon.se

Inprocon erbjuder Sveriges bästa helhetslösningar inom brandskydd. Vi utför projektering, installation, service och utbildning samt besiktningar i stora som små projekt. Verksamheten bedrivs genom fyra dotterbolag, med stöd av en liten central organisation.