En del av VINCI Energies

Framgång skapas genom människors kreativitet, drivkraft och uthållighet. I Inprocon skapar vi mervärde genom en nära och förtroendefull samverkan mellan våra företag, ledning, styrelse och ägare. Öppenhet för nya idéer, ständigt lärande och delning av kunskap är självklara och inspirerande delar i vårt arbete.

VINCI Eneriges

Inprocon är sedan September 2023 en del av VINCI Energies, en global aktör inom infrastruktur, industri, tjänstesektor och ICT. Gruppen består av 90 000 anställda fördelade över 1900 affärsenheter i 57 länder, som tillsammans arbetar för såväl offentliga som privata uppdragsgivare, genom att distribuera, drifta och optimera energi- och kommunikationsinfrastruktur, industriella anläggningar och byggnationer. Du kan läsa mer om VINCI Energies här.

VINCI Energies är i sin tur en del av VINCI-gruppen, en global aktör verksam inom koncessions- och konstruktionssektorn med närvaro i över 120 länder. Du kan läsa mer om VINCI här.