Ägare, styrelse, ledning

Framgång skapas genom människors kreativitet, drivkraft och uthållighet. I Inprocon skapar vi mervärde genom en nära och förtroendefull samverkan mellan våra företag, ledning, styrelse och ägare. Öppenhet för nya idéer, ständigt lärande och delning av kunskap är självklara och inspirerande delar i vårt arbete.

Ägare

Inprocon ägs till 100 % av Asmegin AB som till största del ägs av fonden Evolver Fund I som förvaltas av Evolver Equity AB. Inprocon har ett nära samarbete med Evolver, där vi tillsammans arbetar för att realisera våra företags inneboende potential på ett ansvarsfullt sätt.

Evolver grundades 2009 på Åland och arbetar med samfinansierade expansionsinvesteringar i ägarledda bolag. Evolver fungerar som en katalysator för tillväxt och förädling i de bolag de går in i. Läs mer evolver.ax

”Evolver har tidigare varit involverat i den svenska sprinklermarknaden och lärde då känna Maxcon som en högkvalitativ verksamhet med mycket gott renommé bland så väl kunder som andra branschaktörer. Därför är det nu otroligt inspirerande att få möjlighet att göra gemensam sak med Maxcon, A-Sprinkler, Winproj och FireTech som nu tillsammans bildar Inprocon Vi har tillsammans en ambitiös ambition för de kommande åren som vi ser fram emot att genomföra”, säger Peter Lindström, Partner hos Evolver.

Styrelse

Styrelsens övergripande uppgift är att ansvara för organisation och förvaltning av verksamheten samt den finansiella rapporteringen enligt aktiebolagslagen. Styrelseordföranden följer verksamheten i dialog med vd och ansvarar för att övriga ledamöter får den information som är nödvändig för hög kvalitet i diskussioner och beslut.

Peter Lindström, ordförande
Kenneth Askeblad
Johan Porko
Mats Asterbom
Joacim Eriksson
Ulf Geijhammar

Ledning

Styrelsen utser vd och fastställer årligen en instruktion som reglerar arbetsfördelningen mellan styrelse och vd. Sedan 2019 är Kenneth Askeblad vd för Inprocon AB. Ledningsgruppen sammanträder regelbundet för att behandla koncernövergripande och strategiska frågor.

KENNETH ASKEBLAD
VD Inprocon och Maxcon sedan 2019 respektive 2010.
Entreprenör med lång erfarenhet inom sprinklerbranschen och som företagsledare. 2010 grundade Kenneth Maxcon tillsammans med två kollegor.
kenneth.askeblad@inprocon.se
072-732 80 43

CHRISTIAN TINGÖ-LARSSON
VD FireTech och Winproj sedan 2020.
Christian har en gedigen erfarenhet inom konsultbranschen och har en bakgrund som marknadsområdeschef inom AFRY där han arbetade med att utveckla affären inom Buildings och VVS.
christian.t.larsson@firetech.se
073-842 96 83

MATS ASTERBOM
VD A-Sprinkler sedan 2004.
Mats har varit verksam i A-Sprinkler sedan 2001 och har sedan dess utvecklat företaget till att bli en av Stockholmsregionens största serviceleverantör.
mats@a-sprinkler.se
070-425 22 90