Vi satsar framåt

Inprocon erbjuder Sveriges bästa helhetslösningar inom brandskydd. Vi utför projektering, installation, service och utbildning samt besiktningar. Vi är en ung koncern men består av en grupp företag med lång erfarenhet och hög kompetens inom sina specialområden. Tillsammans har vi en stark förankring över hela landet med 140 medarbetare och 250 Mkr i omsättning.

Alla våra företag verkar under sitt eget namn och drivs lokalt. Det innebär att vi gör lokala affärer med alla dess fördelar samtidigt som vi kan erbjuda helhetslösningar inom brandskydd över hela landet. Vi arbetar utifrån gemensamma värderingar och processer vilket ger oss bra förutsättningar för att utvecklas och skapa större mervärde för våra kunder. Våra medarbetare är kunniga, engagerade och har de certifieringar som krävs.

Inprocon har en tydlig tillväxtstrategi med målet att bli Sveriges ledande aktör inom brandskydd. Ambitionen är att fortsätta att växa organiskt, utveckla kunderbjudandet och värdera möjligheten till kompletterande förvärv som möjliggör en långsiktig lönsam tillväxt.

Affärsidé Inprocon erbjuder helhetslösningar inom brandskydd för den svenska marknaden. Vi utför projektering, installation, service och besiktning i stora som små projekt.

Mission En tryggare värld

Vision

Bäst i Sverige på brandskydd

Vår värdegrund

Öppna

Vi är öppna, ärliga och gillar att samarbeta. Vi är en lärande organisation som gärna sprider vår kunskap både internt och externt. Vi delar med oss!

Pålitliga

Vi har stor yrkesskicklighet och uppträder alltid med god affärsetik. Vi har god planering och levererar med hög kvalitet. Vi håller vad vi lovar!

Offensiva

Engagemang och nyfikenhet driver oss. Vi strävar ständigt efter att bli bättre och ligger i framkant vad gäller hållbarhet, teknik och innovativa lösningar. Vi tar tag i saker!