Maxcon 21-10-06

Vi välkomnar Mattias Lagerqvist till Maxcon!

Mattias Lagerqvist ritade sina första sprinkler med tusch och translar någon gång i slutet av 80-talet och blev certifierad behörig ingenjör 2002. Nu får vi välkomna honom till Maxcon i rollen som sakkunnig.

Berätta om din nya roll.
Jag blir den som ser till att Maxcon bedriver sin verksamhet enligt SBF120 och att anläggarintygen blir utfärdade på rätt sätt och i rätt tid. I min roll som sakkunnig hoppas jag att min erfarenhet kan bidra till att Maxcon höjer sin kvalitet och kompetens ett snäpp till.

Vad fick dig att välja FireTech/ Maxcon som din nya arbetsplats?
Som konsult har jag under många år jobbat åt Maxcon i olika projekt och sammanhang. Jag har alltid tyckt att Maxcon har varit ett företag som stuckit ut i mängden som seriöst och professionellt. I och med att jag kände att jag skulle få en stor delaktighet och kunde få utrymme att växa i min yrkesroll så var valet enkelt.

Vad är roligast med att arbeta som sakkunnig?
Att få vara med i projekten från början till slut och kunna vara involverad i alla delar och frågeställningar.