Utbildning 22-11-11

Vi satsar på utbildning

På Inprocon har vi massor av kunskap, driv och engagemang i våra olika bolag, det vi vill ta vara på. Nu har vi startat Inproconskolan, för att varje medarbetare ska få möjlighet att utvecklas och växa inom koncernen.  

Inproconskolan skapar och anpassar utbildningar efter de behov som finns i våra bolag. På så vis bygger vi en starkare koncern med ökad kompetens inom samtliga områden. Ett steg mot att bli ledande inom brandskydd. De utbildningar som genomförs i Inproconskolan skapas också utifrån de behov medarbetarna har, både gällande kompetens och personlig utveckling. På Maxcon utförs just nu en projektledarutbildning för de ledande montörer som är intresserade av att vidareutbilda sig till projektledare.

Genom att starta Inproconskolan och utföra vår kompetensutveckling in-house, kan vi skräddarsy utbildningar och kurser för våra specifika verksamheter. Utöver det skapar Inproconskolan en mötesplats där medarbetare från olika bolag inom koncernen får tillfälle att träffas, vilket bidrar till ökad gemenskap och nya kontaktytor.

För att säkerställa kvalité i de olika utbildningarna använder vi oss av både interna och externa resurser. I de fall vi inte har tillräckligt med kunskap inom koncernen använder vi oss kursledare från olika utbildningsföretag.