Inprocon 20-10-24

Tillsammans blir vi starkare

Inprocon utvecklar sitt koncept och blir en heltäckande leverantör av brandskydd på den svenska marknaden. Genom att dra nytta av de synergieffekter som koncernen ger ser vi goda möjligheter för att skapa ytterligare mervärde för våra kunder. 

Inprocon är en koncern under stark expansion. Under 2019 tillkom FireTech och A-Sprinkler, sedan tidigare finns Maxcon och Winproj i koncernen. Tillsammans har företagen en geografisk närvaro i hela landet och kan erbjuda helhetslösningar inom brandskydd. 

Genom att integrera företagens olika kompetenser och kapacitet kan vi leverera en unik kundnytta. Vi blir en större aktör på marknaden och kan leverera hög kompetens inom varje instans, från riskanalyser till projektering, installation och underhåll. 

– Att samla företagen under Inprocon bidrar till att vi kan ta hjälp och lärdom av varandra, men även att bolag får ett nytt utrymme att utvecklas och växa i, säger Kenneth Askeblad VD på Inprocon.