Nyhet 21-08-06

Maxcon sprinklerskyddar nya Högdalsdepån!

Vi har fått äran att sprinklerskydda den nya Högdalsdepån i en samverkansentreprenad tillsammans med NCC.

Tunnelbanan i Stockholm växer och den befintliga depån i Högdalen byggs ut för att ge plats åt de nya tågen. Maxcons uppdrag omfattar fem nya byggnader på området, samt ombyggnationen av den befintliga verkstadsbyggnaden.

Kenneth Askeblad, VD, berättar att Maxcon har erfarenhet av att arbeta med depåer sedan tidigare. Vi har sprinklerskyddat både Molnbydepån och Norsborgsdepån, det är så klart en fördel, säger han. Vi vet hur säkerhetsarbetet fungerar och hur vi behöver arbeta med samordning för att få projektet att flyta på så bra som möjligt. 

Maxcon startar sprinklerprojektering för samtliga byggnader i vår och installation kommer påbörjas under hösten. Projektet beräknas vara klart 2025. 

Vi tackar NCC för förtroendet och ser fram emot ett spännande arbete!