Inprocon 21-01-07

Inprocon sammanfattar 2020 och blickar framåt

2020 är slut och vi står i startgroparna av ett helt nytt år, med nya möjligheter och en, för många, välbehövd nytändning. 

För att sammanfatta 2020 och för att blicka framåt mot 2021 har vi låtit Kenneth Askeblad, VD, svara på några snabba frågor om året som varit och om vad som kommer härnäst. 

Hur skulle du sammanfatta det gånga året?
Under 2020 har Inprocon egentligen startats upp på riktigt. En ledningsgrupp har etablerats och vi har fokuserat på integration mellan bolagen i koncernen genom att hitta synergier, underlätta samarbeten och samla bolagen på en gemensam plattform. 

Utöver det har vi arbetat mycket med konceptualisering, vilket bland annat resulterade i en koncernlansering i november, då vi presenterade namnet Inprocon, hemsidan och vår vision – Sveriges bästa helhetsleverantör av brandskydd.

Hur har coronaviruset påverkat Inprocons verksamhet? 
Coronaviruset har inte påverkat brandskydds- och byggbranschen i samma utsträckning som det påverkat många andra branscher och koncernens arbete har kunnat fortgå. Däremot hade vi hoppats på ett mer omfattande integrationsarbete mellan våra bolag än vad som varit möjligt detta år. Även om vi anammat och vant oss vid onlinemöten, tror jag att det är viktigt med fysiska träffar i ett sådant arbete.  

Vilket fokus har Inprocon när ni går in i det nya året? 
Utöver det pågående integrationsarbetet kommer Inprocon fokusera på att öka lönsamheten genom nya förvärv och utöka verksamheterna i våra befintliga bolag.

Under föregående år anställde vi en ny VD för våra konsultbolag FireTech och Winproj, det blir en nystart för konsultverksamheten och vi räknar med en ökning både gällande omsättning och geografisk närvaro i landet för de två bolagen under det kommande året. 

Målet är att Inprocon ska nå en omsättning på 300 Mkr innan årsslutet 2021.